Amanda Nichols.jpeg

Rác thải nhựa trên biển và rùa biển

Rùa biển bị đe dọa bởi ô nhiễm đại dương trong mọi giai đoạn trong cuộc đời chúng, từ khi là trứng, đến khi sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Các chất ô nhiễm bao gồm kim loại độc, nhựa, sản phẩm từ xăng dầu, và chất thải từ công, nông nghiệp. Những chất đó bao gồm các loại phân bón, chất hoá học, vi sinh và các rác thải chưa qua xử lý. Các chất thải có thể gây hại cho rùa biển qua tác động trực tiếp hoặc từ từ qua các tác động từ bên trong và khiến chúng bị ức chế miễn dịch và dẫn tới bệnh tật rồi tử vong.

Có 5 dòng hải lưu chính. Ở Thái Bình dương, dòng hải lưu phương bắc Thái Bình dương là khu vực bao chùm Đảo rác Thái Bình dương, một khu vực rộng lớn bằng bang Texas, và sâu ít nhất 6m. “Đảo rác” này được ước tính có khoảng 3.5 tấn rác và có thể khối lượng này sẽ tăng gấp đôi trong 5 năm nữa. Các nhà khoa học ước tính cứ mỗi 1kg sinh vật phù du sẽ có 6kg nhựa. Các loại rác trên biển này bao gồm điếu thuốc, túi, chai nhựa, bóng bay, bật lửa, bàn chải và xốp. Các dụng cụ đánh cá như lưới, dây, phao là rất nguy hiểm với môi trường biển.

Nguồn tài liệu:

Mẫu tin tham khảo để đăng trên mạng xã hội:

Nhựa ảnh hưởng đến cuộc sống của rùa biển. Rùa cái làm tổ hay rùa con mới sinh sẽ phải bò qua các bãi rác trên biển để đến nơi, chúng còn nhầm túi với sứa và ăn chúng, hoặc chúng sẽ bị mắc kẹt vào túi nhựa trên biển. Xem thêm tại: https://www.seaturtleweek.com/pollution #SeaTurtleWeek

Mỗi phút, sẽ có lượng rác ít nhất bằng một xe tải rác được đổ xuống biển. Tất cả các loại túi nhựa này đều mang nguy hiểm đến cho rùa vì chúng có thể sẽ ăn nhầm hoặc mắc kẹt vào chúng. Nhựa cũng thải ra các chất độc hoá học vào biển và gây độc cho sinh vật biển. #SeaTurtleWeek via @hsiglobal

Ô nhiễm là một vấn đề nghiêm trọng cho thế giới, rác thải trên biển cho thấy rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng cho nhiều loài động vật đặc biệt là rùa biển. Có nhiều cách để ngăn chặn rác thải ra biển, một trong những cách đó là dọn sạch bãi biển! Tổ chức RFMRP thường có các hoạt động dọn sạch bãi biển trong năm ở 5 bãi biển khác nhau tại Long Island, NY, và chương trình này đã thu được 8,100 pounds rác thải từ năm 2016! Hãy đăng kí ngay và dọn sạch bãi biển của bạn tại đây: https://www.signupgenius.com/go/4090a4aa9a823aaf58-pick4